Kyokushinkais Terminologi

Alt+S for gjentatte søk

Her følger noen av de viktigste navn som blir benyttet i Kyokushinkai terminologien.

Anatomi: Hode og hals

Ago Chin Hake
Hana Nose Nese
Atama Head Hode
Kao Face Ansikt
Ganmen Face Ansikt
Kubi Neck Nakke
Kuchi Mouth Munn
Me Eye(s) Øye/øyne
Mimi Ear(s) Øre
Nodo Throat Hals

Anatomi: Kroppen

Hara Stomach, abdomen Mage
Hizô Spleen Siden, ved nedre ribben (eg.milten)
Kata Shoulder Skuldre
Kintama Testicles, groin Testikler, skritt
Koshi Hips Hofte
Mizô-ochi Solar plexus Solar plexus
Mune Chest Bryst
Rokkostu Rib(s) Ribben
Sakotsu Clavicle Kraveben
Senaka Back Rygg
Shinzô Heart Hjerte
Sôkei Groin Skritt

Anatomi: Armer og hender

Hiji Elbow Albue
Kobushi Fist Knyttet hånd
Kote Forearm (topside) Underarm
Te Hand Hånd
Tekubi Wrist Håndledd
Ude Arm Arm
Yubi Finger(s) Finger/fingre

Anatomi: Ben

Ashi Foot, leg Fot, ben
Ashikubi Ankle Ankel
Ashiyubi Toe(s) Tå/tær
Futo-mom Thigh(s) Lår
Hiza Knees Kne
Kahanshin Lower body Underkropp
Kansetsu Joint (any) Ledd (kne etc.)
Sokuto Knife foot Knivfot, fotens ytre kant
Sune Shin(s) Skinneben
Tsumasaki Tips of the toes Tåspisser

Anatomi: Kroppsvåpen

Empi Elbow Albue
Haishô Backhand Håndrygg
Haitô Inner knife hand Håndkant ved tommelfinger
Hiji Elbow Albue
Hira Ken Flat fist Knyttneve med første fingerledd
Hitosashi Yubi Forefinger Pekefinger
Ippon Ken Knuckle fist Slag med en av knokene
Ippon Nukite Single finger spearhand Fingerstikk med en finger
Keikô Chicken beak hand Kyllingnebb (alle fingre samlet)
Kobushi Fist Knyttet hånd
Koken Wrist top Håndledd (på oversiden)
Kote Forearm Underarm
Naka Yubi Middle finger Langfinger
Nihon Ken Two nuckle fist Slag med to av knokene
Nihon Nukite Two finger spearhand Fingerstikk med to fingre
Nukite Spearhand Fingerstikk
Oya Yubi Thumb Tommelfinger
Ryuto Ken ”Dragon’s head fist” Knyttneve med andre fingerledd
Seiken Forefist Knokene
Shotei Palm heel Håndflatekant
Shutô Knifehand Håndkant
Tettsui Bottom fist Håndkant med knyttet hånd
Tôhô Sword peak hand Innside ved peke- og tommelfinger
Uraken Backfist Omvendt slag med knokene
Yohon Nukite Four finger spearhand Fingerstikk med samlede fingre

Anatomi: Ben og føtter

Chûsoku Ball of foot Tåball
Haisoku Instep Vrist
Hiza Knee Kne
Kakatô Heel Hæl
Sokutô Foot edge Fotkant
Sune Shin Skinneben
Teisoku Arch of foot Fotsåle

Retninger/angivelser

Age Rising Oppadgående
Chûdan Middle level (torso) Midtre del av kroppen
Enkei Circular Sirkulær
Gedan Lower level Nedre del av kroppen (underbeltet)
Gyaku Reverse Motsatt
Jôdan Upper level Øvre del av kroppen (hodet,hals/nakke)
Jûji Crossed Krysset
Jun Straight off shoulder Rett ut fra skulderen
Mawashi Circular; turning Sirkulær bevegelse
Morote Both hands Begge hender
Naname Diagonal(ly) Diagonalt
Ôi Lunging Rett støt, samme side
Oroshi Descending Nedadgående
Sagari Step backwards Gå bakover
Sayû Left & right Til siden
Shita Lower Lavt
Shômen Front Front
Soto Outside Utvendig
Tobi Jump Hopp, flyvende
Uchi Inside Innvendig
Yoko Side Siden

Retninger som danner utgangspunkt for bevegelser

Mae Front Front, forover
Ushiro Back Bakover
Migi Right Høyre
Hidari Left Venstre
Migi-mae Right forward Høyre forover
Migi-ushiro Right back Høyre bakover
Hidari-mae Left forward Venstre forover
Hidari-ushiro Left back Venstre bakover
Naname Diagonal(ly) Diagonalt

Høyder

Chûdan Middle level; torso area Mellomgulv
Gedan Lower level; groin and below Nedre del (under beltet)
Jôdan Upper level; neck and above Øvre del, fra halsen og opp
Jôhanshin Upper body, above waist Overkropp
Kahanshin Lower body, from groin down Underkropp

Undervisnings-terminologi

Ashi o fuite Shake your feet Rist føttene
Chikara irete With tension, with power Med kraft og styrke
Fuite Shake (hands or feet) Rist hender eller føtter
Fumikonde Move (step) across floor Bevegelse over gulvet
Hajime Start, go Start
Hantai Opposite side Motsatt side
Ibuki Forced tension (yang) breathing Kraftfull pusteteknikk
Idôkihon Moving basics Grunnteknikker i bevegelse
Idô-geiko Moving basics Grunnteknikker i bevegelse
Kaiten Turning around; revolving Omvendt venderetning
Kamaete On guard; take position Innta stilling
Kiai Primal yell; gut scream Rop i forbindelse med teknikk
Kihon Basics Grunnteknikker
Kime Focus Fokusering, kraft
Kumite Sparring Treningskamp
Ippon kumite One step sparring Ett skritts kamptrening
Jiyû kumite Free sparring Fri kamp
Jis-sen kumite Full contact; no holds barred Kamp med full kontakt
Mawatte Turn around Snu rundt
Mokusô Eyes closed for meditation Lukk øynene for meditasjon
Naore Return to start Tilbake til utgangsposisjon
Nogare Silent breathing Lydløs pusteteknikk
Osu I understand; term of respect and acknowledgement to others Jeg forstår; karatehilsen
Rei Bow Bukk
Renraku Combinations Kombinasjoner
Sanbon kumite Three step sparring Tre skritts kamptrening
Seiza Kneeling position Knesittende
Tate Vertical Vertikal, oppreist
To o fuite Shake your hands Rist hendene
Ura In reverse; backwards - where techniques are done stepping around behind instead of straight forward, and then continuing from here Omvendt venderetning, brukes i kata
Yakusoku Pre-arranged Arrangert kamp
Yame Stop, finish Stopp
Yasume Rest; at ease Slapp av
Yôi Ready Klar
Yuk-kuri Slowly Langsomt

Tall/nummerering

Ichi 1 En
Ni 2 To
San 3 Tre
Chi/yon 4 Fire
Go 5 Fem
Roku 6 Seks
Shichi 7 Syv
Hachi 8 Åtte
Ku/kyû 9 Ni
10 Ti
Nijû 20 Tyve
Sanjû 30 Tretti
Yonjû 40 Førti
Gojû 50 Femti
Hyaku 100 Hundre
-do Degrees Grad(er)
Hyaku-hachijû-do 180 degrees 180 grader
Kyûjû-do 90 degrees 90 grader
Yonjûgo-do 45 degrees 45 grader
-kai Times Ganger
Ik-kai Once En gang
Nikai Twice To ganger
Sankai Three times Tre ganger
Yonkai Four times Fire ganger
Gokai Five times Fem ganger
Rok-kai Six times Seks ganger
Nanakai Seven times Syv ganger
Hak-kai Eight times Åtte ganger
Kyû-kai Nine times Ni ganger
Juk-kai Ten times Ti ganger
Gojuk-kai 50 times 50 ganger
Hyak-kai 100 times 100 ganger

Teknikker (Wasa)

Ashi barai Foot sweep Feiing med foten
Ate Strike Slag
Barai Reap; parry Feiende bevegelse, blokkering
Chokuzuki Straight (direct) punch Rett (direkte) støt
Enkei Circular Sirkulær
Geri Kick Spark (navn på et spesielt spark)
Keri Kicks Spark (felles betegnelse for spark)
Gyaku Reverse; opposite Omvendt
Jûji Crossed Krysset
Kagi Bent Bøyd
Kake Hooking Kroket
Kekomi Thrusting kick Støtende spark
Keri-waza Kicking techniques Sparketeknikker
Kizami Jab Slag, støt
Morote Two handed To hender
Nage Throw Kaste
Ôi Lunge Teknikk i bevegelse fremover
Soto Outside Utsiden
Taoshiwaza Takedowns Ta ned, felle
Tobi Jump Hopp, flyvende
Tobi geri Jumping kick Hoppspark, flyvende spark
Tsuki Punch Støt
Uchi Inside; strike Innsiden; slag
Uke Block Blokkering
Uke waza Blocking techniques Blokkeringsteknikker
Waza Technique Teknikk

Grunnteknikker (Kihon)

Tachikata Stances Stillinger
Heiko Dachi Parallel open stance Parallell åpen stilling
Haisoku Dachi Closed feet stance Lukket fotstilling (bena inntil)
Kakeashi Dachi Hooked stance Kroket stilling
Kamae Dachi Fighting stance Kampstilling
Kiba Dachi Horse riding stance Ridestilling
Kokutsu Dachi Backward leaning stance Bakoverlent stilling
Moroashi Dachi Two foot stance Føttene parallelt og forskjøvet
Musubi Dachi Open feet stance Stilling med hælene sammen
Nekoachi Dachi Cat stance Kattestilling
Shiko Dachi Sumo stance Sumo-stilling
Shizen Dachi Natural stance Naturlig stilling, utgangsstilling
Sanchin Dachi Hourglass stance Timeglasstilling
Tsuruachi Dachi Crane stance Tranestilling
Uchihachiji Dachi Pigeon toe stance Stilling føttene vendt innover
Yoi Dachi Ready stance Klarstilling
Zenkutsu Dachi Front bent leg stance Fremoverlent stilling, med fremre ben bøyd
     
Seiken Forefist Knokene
Seiken Oi Tsuki Lunge punch Rett støt forover
Seiken Gyaku Tsuki Reverse lunge punch Omvendt støt
Seiken Ago Uchi Chin strike Snappslag mot haken
Seiken Shita Tsuki Low strike Lavt slag mot magen
Seiken Kagi Tsuki Rip to pit of stomach Lavt omvendt slag
Jun Tsuki Strike straigt off shoulder Slag rett ut fra skulderen
Morote Tsuki Punch with both hands Rett slag med begge hender
     
Uraken Backfist Baksiden av knokene
Uraken Shômen Ganmen Uchi Backfist strike to front Foroverrettet omvendt slag med knokene
Uraken Sayû Ganmen Uchi Backfist strike to side Omvendt slag med knokene til siden
Uraken Hizô Uchi Backfist strike to spleen (ribs) Omvendt slag med knokene mot ribben/nyre  
Uraken Mawashi Uchi Backfist circular strike to the head Omvendt slag med knokene mot siden/baksiden av hodet
Uraken Oroshi Ganmen Uchi Backfist downwards strike Omvendt slag med knokene nedover mot ansiktet
     
Hiji Elbow Albue
Hiji Ate Elbow strike Albueslag
Age Hiji Ate Rising elbow strike Albueslag oppover
Mae Hiji Ate Front elbow strike Albueslag forover
Ushiro Hiji Ate Backwards elbow strike Albueslag bakover
Oroshi Hiji Ate Downwards elbow strike Albueslag nedover
     
Shutô Knifehand Håndkant
Shutô Yoko Ganmen Uchi Knifehand strike to head Håndkantslag mot siden av hodet
Shutô Hizo Uchi Knifehand strike to spleen Håndkantslag mot ribben/nyre
Shutô Sakotsu Uchi Knifehand strike to clavicle Håndkantslag mot kraveben
Shutô Sakotsu Uchikomi Driving knifehand to clavicle Fremadrettet håndkantslag mot kravebenet
Shutô Jodan Uchi (Kubi) Uchi Inside knifehand to neck Innvendig håndkantslag mot hodet (nakken)
     
Tettsui Bottom fist Hammerslag
Tettsui Komekami Bottom fist strike to head Hammerslag mot hodet
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi Bottom fist strike downwards to head Hammerslag ned mot ansiktet
Tettsui Hizô Uchi Bottom fist strike to spleen (ribs) Hammerslag mot ribben/nyre
Tettsui Yoko Uchi Bottom fist strike to side Hammerslag mot siden
     
Uke Blocks Blokkeringer
Haitô Uchi Uke Inner block with reverse knife hand Innvendig blokkering med omvendt knivhånd
Mae Gedan barai Downward parry Nedadgående blokkering
Jôdan Uke Upper block Oppadgående blokkering
Koken Uke Block with wrist top Blokkering med oversiden av håndleddet
Chûdan Uchi Uke Middle inside block Innvendig blokkering
Chûdan Soto Uke Middle outside block Utvendig blokkering
Chûdan Uchi Uke - Gedan Barai Simultaneous inside block and downward parry Innvendig og nedadgående blokkering
Mawashi Uke Roundhouse block with palm heel Tohånds sirkelblokk med håndflatekant
Morote Chûdan Uchi Uke Middle inside block with two hands Innvendig blokkering med to hender
Osae uke Press down block Blokkering ned med håndflaten
Shutô Mawashi Uke Roundhouse block with knifehands Tohånds sirkelblokk med håndkant
     
Keri (geri) Kick Spark
Hiza geri Knee kick Knespark
Kin geri Groin kick Spark mot skrittet
Mae geri Front kick Frontspark
Mae Keage Rising front kick Frontspark med strakt ben
Uchi Mawashi Keage Inside crescent kick Innvendig sirkelspark
Soto Mawashi Keage Outside crescent kick Utvendig sirkelspark
Mawashi Geri Roudhouse kick Sirkelspark
Kansetsu Geri Joint kick Lavt sidelengs spark (mot kne)
Yoko Geri Side kick Sidelengs spark
Yoko Keage Rising side kick Sidelengs spark med strakt ben
Ushiro Geri Back kick Baklengs spark
Ushiro Mawashi Geri Reverse roundhouse kick Baklengs sirkelspark
Kake Geri Hooking kick Kroket spark
Kakato Geri Heel kick Spark med hælen

Mesterskaps-terminologi

Aiuchi No point Ingen poeng
Aka Red Rød
Aka no kachi Red victory Rød vinner
Akushu Shake hands Utøverne håndhilser
Awasete ippon Point totalling ippon Poeng gir sammenlagt et helt poeng
Chûi Warning for illegal technique Advarsel
Enchô-sen Extension bout Forlengelse
Fukushin Corner judge Hjørnedommer
Fukushin shugo Calling corner judges together Sammenkalling av dommerne
Genten Minus point for fouls Minuspoeng = to advarsler
Hajime Start Start
Hansoku chûi Official warning Offisiell advarsel
Hansoku make Loss by disqualification Taper som følge av diskvalifisering
Hantei Decision (of judge) Kjennelse (av dommerne)
Hantei onegaishimasu "Judge decision please" "Vær vennlig å avgi kjennelse"
Hata Flag Flagg
Hikiwaki Draw Uavgjort
Ippon Full point Helt poeng
Jikan Time (call for clock to be stopped) Tid (for å stoppe klokken)
Jô-gai Outside fighting area Utenfor kampareal
Jô-nai Inside fighting area Innenfor kampareal
Jun-yûsho Runner-up Annen plass (sølv)
Kachi Victory Seier
Ni-in Second place; runner-up Annen plass (sølv)
Sekai taikai World championships Verdensmesterskap
Shiai Tournament; match Mesterskap, kamp
Shiai-jô Fighting area Kampareal
Shik-kaku Disqualification Diskvalifisering
Shinpan(-in) Judge, referee Dommere
Shiro White Hvit
Shiro no kachi White victory Hvit vinner
Shushin Centre referee Kampleder
Tameshiwari Board breaking Knusing
Waza-ari Half point Halvt poeng
Yame Stop Stopp
Yûsei kachi Win by superiority Vinner ved kampoverlegenhet
Yûsho First place Vinner
Zenkoku taikai National championchips Nasjonalt mesterskap
Zokô Continue fighting Fortsett kampen

Diverse terminologi

Budo Martial art Kampkunst
Bunkai Take apart, disassemble Nedbrytning, teknikkanalyse(om kata)
Dan Degree (Black belt grade) Grad (svartbeltegrad), egentlig ”trinn”
Do Way or path Vei eller måte
Dojo Training location Treningslokale
Gi Uniform Drakt
Kancho Senior man in the style Leder for stilarten
Karate Empty hand Tom hånd
Karateka One who practises karate Person som utøver karate
Kata Pattern, formal exercises Mønster, forutbestemt sett av teknikker
Kohai Junior Junior (kyu-gradert)
Kyu Class; level; grade Elevgrad
Makiwara Punching board Treningsredskap, til å slå på
Obi Belt Belte
Senpai Senior Senior (brukes om 1. og 2. dan)
Sensei Teacher Lærer (brukes om 3. og 4. dan)
Shihan Master Mester (brukes om 5. dan og høyere)