Kyokushinkais Syllabus (pensum)

Syllabus 9. Kyu - Oransje belte

A. Teknikker Kihon

 • Tachikata
  - Musubi Dachi, Heiko Dachi, Heisoku Dachi, Kokutsu Dachi
 • Tsuki
  - Seiken Shita Tsuki, Seiken Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
  - Seiken Kagi Tsuki, Hiji Ate (Jodan, Chudan)
 • Uke
  - Chudan Soto Uke (Seiken/Shuto)
  - Chudan Uchi Uke (Seiken/Shuto)
 • Keri
  - Mae Keage, Yoko Keage, Uchi Mawashi Keage, Soto Mawashi Keage

 

Ido
I Kokutsu Dachi: Bevegelser fremover og bakover, vending kombinert med en teknikk(Tsuki, Keri, Uke)

Kata:
Taikyoku Sono San

B. Fysiske øvelser

Fleksibilitet: Hodet berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
 • Armhevinger: 20
 • Mageøvelser: 45
 • Spensthopp: 20
 • Heving til hake: 4
Hopp (Tobi Geri): Til mål på samme høyde som en selv

C. Kumite

 • Yakusoku Kumite: (arrangert kamptrening - Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep. Fotblokk mot Tsuki, h√•ndblokk mot Keri, fotblokk mot Keri.
 • Sanbon Kumite (tre skritts kamptrening - Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.

D. Skriftlig eller muntlig test

I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF