Kyokushinkais Syllabus (pensum)

Syllabus 8. Kyu - Blått belte

A. Teknikker Kihon

 • Tachikata
  - Kiba Dachi, Tsuru Ashi Dachi, Kumite No Kamae
 • Tsuki
  - Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Ganmen Uchi, Uraken Hizo Uchi
  - Uraken Mawashi Uchi, Uraken Oroshi Ganmen Uchi
 • Uke
  - (Seiken/Shuto) Uchi Uke - Gedan Barai (med begge hender samtidig)
  - Morote Chudan Uchi Uke
 • Keri
  - Kansetsu Geri, Yoko Geri (Jodan, Chudan)
  - Mawashi Geri (Chusoku/Haisoku) (Jodan, Chudan, Gedan)

 

Ido

 • I Kiba Dachi, inkl. Kosa: Bevegelse fremover og bakover, vending. Eks.: Stilling + Chudan Uchi Uke
 • repetisjon av samme teknikk. Eks.: Stilling + Seiken Oi Tsuki, to ganger.

Kata:
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Sokugi Taikyoku Sono Ni, Sokugi Taikyoku Sono San.

B. Fysiske øvelser

Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
 • Armhevinger: 30
 • Mageøvelser: 50
 • Spensthopp: 30
 • Heving til hake: 5
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 10cm.

C. Renraku (kombinasjoner)

 • Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki.
 • Chudan Soto Uke, Mae Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki.

D. Kumite

 • Jiyu Kumite: 2 runder â 60 sek..
 • Kriterier: Reigi (høflighet, etikette), Kamae (stilling, holdning), Kiai (rop).

Е. Skriftlig eller muntlig test

I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF