Kyokushinkais Syllabus (pensum)

Syllabus 6. Kyu - Gult belte

A. Teknikker Kihon

 • Tachikata
  - Kake Ashi Dachi
 • Tsuki
  - Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi
  - Shuto Jodan Uchi Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Ushiro Hije Ate
  - Nihon Nukite, Yonhon Nukite(Jodan/Chudan)
 • Uke
  - Enkei, Gyaku Tsuki, Mawashi Gedan Barai, Juji Gedan Barai
  - Hiji Uke, Jodan Shuto Uchi Uke
 • Keri
  - Ushiro Geri (Jodan, Chudan, Gedan), Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

 

Ido
 • I Kake Ashi Dachi: Bevegelse fremover og bakover, vending. Eks.: Stilling + Chudan Uchi Uke
 • Stilling + Seiken Chudan Sanbon Tsuki
Eks.: Sanchin Dachi + Seiken Gyaku Tsuki

 

Kata:
Pinan Sono Ni, Pinan Sono San.

B. Fysiske øvelser

Fleksibilitet: Skulder berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
 • Armhevinger: 40
 • Mageøvelser: 60
 • Spensthopp: 40
 • Heving til hake: 8
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 15cm.

C. Kumite

 • Jiyu Kumite: 4 runder รข 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, styrke, Kokyu (pusting), Uke Kaeshi (blokkeringer og motangrep).

D. Skriftlig eller muntlig test

I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF