Kyokushinkais Syllabus (pensum)

Syllabus 2. Kyu - Grønt belte

A. Teknikker

 • Tachikata
 • Tsuki
  - Ryuto Ken Tsuki (Jodan/Chudan)
  - Naka Yubi Ippon Ken (Jodan/Chudan) (Langfingerknoke)
  - Oya Yubi Ippon Ken (Jodan/Chudan) (Tommelknoke)
  - Hitosashi Yubi Ippon Ken (Jodan/Chudan) (Pekefingerknoke)
  - Yama Tsuki
 • Uke
  - Kake Uke, Morote Kake Uke
 • Keri
  - Tobi Mae Geri, Tobi Nidan Geri

Ido
Grunnleggende bevegelser i Kumite No Kamae: Okuri Ashi (flytt fremre fot, så bakre), Fumi Ashi (gå fremover på vanlig måte), Kosa (bytt fot), Oiashi (flytt bakre fot inntil fremre), ulike vinkler. Bevegelsene utføres i Mae og Sagari.

Kata:
Geki Sai Dai, Tensho

B. Fysiske øvelser

Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
 • Armhevinger: 60
 • Mageøvelser: 80
 • Spensthopp: 60
 • Heving til hake: 12
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30cm.

C. Renraku (kombinasjoner)

 • Bakover med Gedan Barai, fremover med Ago Uchi og Gyaku Tsuki, et steg Mae Geri (Oi Ashi), Mawashi Geri, Ushiro Geri, Gedan Barai, Gyaku Tsuki.

D. Kumite

 • Jiyu Kumite: 12 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, kraft, Kokyu, Uke Kaeshi, rytme,komnibasjon, balanse mellom slag og spark, stillinger og fotarbeid.

E. Skriftlig eller muntlig test

I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF