Kyokushinkais Syllabus (pensum)

Syllabus 1. Kyu - Grønt belte

A. Teknikker

 • Tachikata
 • Tsuki
  - Keiko Uchi, Haito Uchi (Jodan/Chudan/Gedan)
  - Morote Haito Uchi (Jodan/Chudan)
 • Uke
  - Chudan Haito Uchi Uke, Osae Uke
 • Keri
  - Yoko Tobi Geri, Mawashi Tobi Geri, Ushiro Tobi Geri
  - Ushiro Mawashi Tobi Geri

Ido

Kata:
Geki Sai Sho, Yantsu

B. Fysiske øvelser

Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
 • Armhevning: 65
 • Mageøvelser: 100
 • Spensthopp: 65
 • Heving til hake: 12
Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30cm.

C. Renraku (kombinasjoner)

 • Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Oi Tsuki, Shita Tsuki
 • Mawashi Geri med framre fot, Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Mawashi Geri med bakre fot.

D. Kumite

 • Jiyu Kumite: 15 runder รข 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, kraft, Kokyu, Uke Kaeshi, rytme, kombinasjon, balanse mellom slag og spark, stillinger og fotarbeid.

E. Skriftlig eller muntlig test

I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF