Dojokun

Kyokushinkai har en egen dojo-ed som hver utøver i Kyokushinkai må kunne og skal følge:

  • Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.
  • Vi vil etterstrebe den samme forståelse av karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.
  • Med hele vår viljestyrke skal vi søke å dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.
  • Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.
  • Vi vil følge vår tro og idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.
  • Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.
  • Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke å oppfylle karatens dypeste mening.