STYRE BRYNE KARATE KLUBB

Klubbleder: Tom Sølve Erga 930 07 271
Nestleder: Stig Jakobsen 480 37 100
Styremedlem: Johnny Reiestad 909 18 098
Odd Kjetil Liland 936 26 844
Sissel R. Håland 917 09 923
Kurt Hermansen 452 52 766
Liss Byrkjedal 404 08 876
Varamedlem: John Artur Johnson 920 60 919
Solveig Hope 478 28 874

Bryne Karateklubb Lovnorm

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.

Klikk her for å laste ned lovnorm dokumentet for Bryne Karateklubb.